ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ

Προϊόντα Προστασίας Πρανών

thmb

Γαλβανισμένο πλέγμα με το οποίο επενδύεται το βραχώδες πρανές για την συγκράτηση των καταπτώσεων. >>>

thmb

Τα συρματοκιβώτια αποτελούν ορθογώνια ή τετράγωνα καλάθια φτιαγμένα από συρματόπλεγμα εξάγωνου βρόγχου. >>>

thmb

Το πλεονέκτημα της χρήσης αυτού του είδους γεωπλέγματος είναι ότι είναι δυνατή η αναβλάστηση του πρανούς. >>>
index.php?option=com_content&view=article&id=110:geogrid-macmat&catid=87:slope-el